لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


گاهى حال دعا از انسان گرفته مى‏شود. این، علامتِ بدى است.

اگر دیدیم در وقت دعا، در وقت تضرّع و در وقت توجه و تقرّب، هیچ نشاط و حوصله دعا نداریم، علامتِ خوبى نیست.

البته درستش هم مى‏شود کرد.

انسان مى‏تواند با توجّه، با التماس و با خواستن، حال دعا را به طور جدّى از خدا بگیرد.

مقام معظم رهبری 28/11/73

+ علیرضا عالمی || جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ || نظر

هر چیز را از خدا بخواهید؛

حتّى بند کفش را،

حتّى کوچکترین اشیا را

و حتّى قوت روزانه خود را.

بگذارید این منِ دروغینِ عظمت یافته در سینه ما

- که مى‏گوییم «من» و خیال مى‏کنیم مجمع نیروها ما هستیم - بشکند.

این «من» انسانها را بیچاره مى‏کند.

مقام معظم رهبری 28/11/1373

+ علیرضا عالمی || سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ || نظر

دعا کنید،

نافله بخوانید،

توجه پیدا کنید،

متذکر باشید؛ در شبانه‏ روز،

یک ساعت را براى خودتان و خداى خودتان قرار بدهید؛

از کارها و اشتغالات گوناگون، خودتان را بیرون بکشید؛

با خدا و با اولیاى خدا و با ولىّ‏ عصر(عجل ‏اللَّه‏ تعالى ‏فرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشوید؛

با قرآن مأنوس باشید و در آن تدبر بکنید.

مقام معظم رهبری 23/05/1370

+ علیرضا عالمی || شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ || نظر