لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


در جبهه به یکى مى‏‏‌گویند سر برانکار را بگیر و مجروحان را ببر؛ به یکى مى‏گویند آر.پى.جى بزن؛ به یکى مى‏گویند برو نگاه کن، ه‏ر وقت دیدى کسى مى‏‌آید، ما را خبر کن.

بنابراین، هرکسى کارى مى‏‌کند. چنان‌چه هر کدام این کار را نکردند، جبهه شکست خواهد خورد.

نمى‏‌شود ما بگوییم این هم کار شد که به دست ما داده‏اند؛ برو مجروحان را بردار حمل کن! در حقیقت، اهمیت حمل مجروح در جاى خود، کمتر از زدن آر.پى.جى که نیست.

در جمهورى اسلامى، هر جا که قرار گرفته‌‏اید، همان‏جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه‏ى کارها به شما متوجه است.

*مقام معظم رهبری :: ۵ اسفند 1370

+ علیرضا عالمی || پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ || نظر