لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


این جانب با کمال تواضع دست خود را به طرف تمام جناح‌ها که در خدمت اسلام هستند دراز مى‏کنم و از همه استمداد مى‏کنم که با هم‌پیوستگى همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامى که یگانه راه سعادت ملت است، کوشا باشند.

* پیام به انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان در اروپا، ٢۴بهمن ١٣۵۶؛ صحیفه‌ی امام، ج٣

+ احسان محمودپور || یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ || نظر