لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


عدالت اسلامى از خود انسان شروع مى‏شود تا همه جا: عدالت در خود انسان، عدالت با رفیق، عدالت با همسایه، عدالت با هم‌محله، عدالت با هم‌شهرى، عدالت با هم استانى، عدالت با هم مملکتى، عدالت با همسایه‏هاى کشورهایى که با ما هستند، عدالت با همه‌ی بشر.

* سخنرانى در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامى تهران، ۶تیر ١٣۵٨؛ صحیفه‌ امام، ج٨

+ احسان محمودپور || یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ || نظر