لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


سران اروپا و غرب؛ اینها باید از بشریت شرمنده باشند که این‏قدر تحت نفوذ صهیونیست‏ها هستند.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ 8/8/1384

+ علیرضا عالمی || یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ || نظر