لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


بگو: پناه مى‏برم به پروردگار سپیده دم.
از شرّ آفریده‏هایش.
و از شرّ تاریکى شب، آنگاه که همه جا را فراگیرد.
و از شرّ افسون‏گرانى که در گره‏ها مى‏دمند.
و از شرّ هر حسود آنگاه که حسد ورزد. (فلق، 1-5)
«من شرّ النفاثات فى العقد»
«نفّاثات» از «نَفث» به معناى دمیدن و «عُقَد» جمع «عَقْد» به معناى گره است.
مى‏دمند تا محکمات را سست کنند.
«نفّاثات» جمع «نفّاثة»، صیغه مبالغه است؛ یعنی دشمن آنقدر مى‏دمد تا تبلیغاتش مؤثّر واقع شود.
حرف اثر دارد و وسوسه‏ عقاید را سست می‌کند.
جنگ نرم، جنگ وسوسه‌های شیطانی و ایمان انسانی است
به پروردگار سپیده دم پناه می‌بریم.

* برگفته از تفسیر نور

+ علیرضا عالمی || چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ || نظر