لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


رجعت به مبانی اعتقادی اسلام
بزرگ‌ترین وظیفه‌ای است که اکنون بر گردن ماست
و این رجعت مستمر، همه‌ی حیات ما را رفته رفته دگرگون خواهد ساخت
و بدان معنا و مفهوم دیگری خواهد بخشید.

*برگرفته از سید مرتضی آوینی

+ احسان محمودپور || شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ || نظر