لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


کار عملی از هر عامل دیگری اگر سازنده‏تر نباشد نقشش در تربیت انسان کمتر نیست.

انسان اینطور فکر می‏کند که کار، اثر و معلول انسان‏ است، پس انسان، مقدم بر کار است. یعنی چگونگی انسان، مقدم بر چگونگی‏ کار، و چگونگی کار، تابع چگونگی انسان است، و بنابراین تربیت بر کار مقدم است.

ولی این درست نیست. هم تربیت بر کار مقدم است و هم کار بر تربیت. یعنی این دو، هم علت یکدیگر هستند و هم معلول یکدیگر، هم‏ انسان سازنده و خالق و آفریننده کار خودش است، و هم کار و نوع کار، خالق و آفریننده روح و چگونگی انسان است .

 * تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری

+ علیرضا عالمی || جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ || نظر