لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


شما قدر این را بدانید که بفهمید که با قدرت خدا دارید سیر می‌کنید؛ با قدرت خدا و به تبع خاصان خدا که در رأسش انبیا هستند، با این مرام سیر می‌کنید و با ایده‌ی تحکیم احکام اسلام و رفع ظلم از مظلومین، شما با همین وضع، با همین ایده حرکت کردید.

آن وقتی که هیچ نداشتید، آن وقتی که همه‌ی قوا دست رژیم بود، آن وقتی که همه‌ی قدرت‌ها می‌خواستند او را نگهش دارند، شما جوان‌ها ریختید در خیابان‌ها و کاری کردید که نتوانست حتی قدرت امریکا این رژیم را نگه دارد.

با همه‌ی قوا دنبال این بودند که نگهش دارند، به همه‌ی حیله‌ها متشبث شدند برای نگهداری او، لکن قدرت شما نگذاشت این کار بشود و این قدرت برای این است که، از اول شما دنبال این نبودید که «من»، دنبال این بودید که «اسلام»، دنبال این بودید که «کشور اسلامی».

صحیفه امام | ج١٩، ص٢٣٧

+ احسان محمودپور || جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ || نظر