لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


دعا کنید،

نافله بخوانید،

توجه پیدا کنید،

متذکر باشید؛ در شبانه‏ روز،

یک ساعت را براى خودتان و خداى خودتان قرار بدهید؛

از کارها و اشتغالات گوناگون، خودتان را بیرون بکشید؛

با خدا و با اولیاى خدا و با ولىّ‏ عصر(عجل ‏اللَّه‏ تعالى ‏فرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشوید؛

با قرآن مأنوس باشید و در آن تدبر بکنید.

مقام معظم رهبری 23/05/1370

+ علیرضا عالمی || شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ || نظر