لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط


تعلیم بگیرید از این حوادثى که در دنیا واقع مى‏شود. شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، چمران هم نیست؛

چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛

ما و شما هم خواهیم رفت.

مثل چمران بمیرید

صحیفه امام، ج‏14، ص: 492

+ علیرضا عالمی || جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ || نظر