حسن ظن به خدا

باید به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم،

سوءظن به خدا نداشته باشیم.

ما کجا، کِى عمل کردیم و اقدام کردیم و خدا به ما کمک نکرده؟

آن جائى که ما دچار مشکل شدیم، دچار ضعف و شکست شدیم،

آن جائى است که عمل نکردیم،

حق عمل را ادا نکردیم.

هر جا حق عمل را ادا کردیم، خداى متعال به ما کمک کرده،

و این وعده‌ى الهى است؛

«وعد اللَّه الّذین امنوا منکم و عملوا الصّالحات لیستخلفنّهم فى الأرض کما استخلف الّذین من قبلهم».

و آیات فراوان دیگر قرآن.

مقام معظم رهبری 14/09/86

/ 1 نظر / 18 بازدید
منتظر

حقـــوق ســـادات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: من شفاعت می کنم چهار طایفه را هرچند با گناه اهل دنیا باشد . 1- مردی که ذریه ی مرا یاری کرده باشد. 2- کسی که در موقع شدت به آنها مالی داده باشد . 3- کسی که ذریه ی مرابه زبان ودل دوست داشته باشد . 4- کسی که درانجام حوائج ایشان دروقتی که گرفتار دشمن ورانده وآواره شده اند، سعی نماید . { اصول کافی ص 60 - باب الصدقه لبنی هاشم وموالیهم } .