هنر مردان خدا

هنر آن است که بى‌هیاهوهاى سیاسى و خودنمایی‌هاى شیطانى براى خدا به جهاد برخیزد

و خود را فداى هدف کند نه هوى‌،

و این هنر مردان خداست.

او در پیش‌گاه خداى بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و یادش بخیر.

و اما، ما مى‌توانیم چنین هنرى داشته باشیم؟...

*پی نوشت: بخشی از پیام حضرت امام (ره) به مناسبت شهادت دکتر مصطفی چمران
صحیفه امام، ج١۴، ص: ۴٧٩

/ 0 نظر / 15 بازدید