بسم الله الرحمن الرحیم

لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط

(حدید:٢۵)

در این زمان تاریک و در این زمین شلوغ، اگر بخواهی که کف حادثه‌ها نشوی و حادثه‌ساز باشی، باید بیّنات، کتاب و میزان را داشته باشی و با این سه وسیله، در تمامی جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی، در برابر فریب‌ها و شیطان‌ها، قائم و برپا باشی آن هم قائم به قسط و بر روی ساقه‌ها و ریشه‌های محکم.

بیّنات یعنی آن‌چه خودش روشن است و روشن‌کننده‌ی دیگری هم هست. بیّنات، آن هدایتی است که وضع تو و جهان را، رابطه‌ی تو و جهان را و مقصد تو و جهان را روشن می‌نماید.

کتاب یعنی دستورها، نوشته‌ها، فریضه‌ها و آداب و احکام، در این حرکت و در این رابطه‌ها.

میزان یعنی معیاری که در انتخاب مقصد و انتخاب مکتب و در انتخاب عمل، تو را راه‌نما باشد و در هنگام تزاحم و درگیری، تکالیف و فرایض و وضع تو را مشخص نماید.

کسی که این سه اصل را داشته باشد، گرفتار برخوردهای سازمانی و حزبی و یا مرشد و مراد نمی‌شود؛ حتّی با بصیرت دیگران خودش را کور نمی‌سازد؛ که انسان از کارش به اندازه‌ی بصیرتش بهره می‌برد.

برگرفته از کتاب «نامه های بلوغ» استاد صفایی حائری

/ 0 نظر / 5 بازدید