پیش‌نیاز دعوت به حق

...و مردى از دورترین جاى شهر دوان دوان آمد گفت اى مردم از این فرستادگان پیروى کنید.
از کسانى پیروى کنید که پاداشى از شما نمى‏‌خواهند و خود بر راه راست قرار دارند.

...و جاء من أقصی المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین
إتّبعوا من لایسألکم أجراً و هم مهتدون

یس: ٢٠و٢١

«پاداش نخواستن» و «هدایت‏‌یافتگی» دو پیش‏‌نیاز هر دعوت حق است.

/ 0 نظر / 5 بازدید