پیامد عمل به بزرگترین وظیفه‌ی امروز ما

پشت کردن به فرهنگ دوَل دنیاى امروز و پایهریزى فرهنگى جدید بر مبناى اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامى با آمریکا و شوروى، فشار و سختى و شهادت و گرسنگى را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده‏‌اند و بهاى آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار مى‏‌کنند.

این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بى شهادت میسر نیست...

*پی نوشت: روح‌اللَّه الموسوى الخمینى

صحیفه امام، ج٢١، ص٣٣٠ ::  ٢فروردین ١٣۶٨ - ١۴شعبان ١۴٠٩

/ 0 نظر / 5 بازدید