ویژگی دیکتاتور

انسان یک حرفى زده است و خطا گفته است؛ بعد که دید خطا گفته است، اگر پایبند به این خطا باشد و دنبال این باشد که این خطاى خودش را به کرسى بنشاند، این همان دیکتاتورى بسیار فاسد است

و لو در صورت غیر دیکتاتورى باشد،

لکن دیکتاتورى است.

و این مى‏رسد به آنجایى که انسان را هیتلر از کار در مى‏آورد،

رضا خان از کار در مى‏آورد.

*صحیفه امام - ج‏14-  ص 92

/ 0 نظر / 5 بازدید