شناخت وظیفه

یادم هست اوائلی که قم بودیم شنیدم از طرف عده‌ی زیادی از مردم ژاپن که‏ مذاهب منحطی دارند تقاضای ارسال مبلّغ اسلام شده بود. از برخی نقاط جهان عده‌‏ای را به ژاپن فرستاده بودند که مذاهب خودشان را معرفی کنند.

مرحوم آقا شیخ عبدالکریم به آقایی که واردتر از دیگران بود دستور داد که‏ به ژاپن برود. آن آقا می‏‌گفتند من قبول نکردم چون فکر کردم شاید در بلاد کفر بمیرم. در نتیجه از مصر عده‏‌ای رفتند و بیست هزار نفر مسلمان سنی‏
شدند.

این، حساب نکردن کار است...

*از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری

/ 0 نظر / 4 بازدید