یگانه راه سعادت ملت

این جانب با کمال تواضع دست خود را به طرف تمام جناح‌ها که در خدمت اسلام هستند دراز مى‏کنم و از همه استمداد مى‏کنم که با هم‌پیوستگى همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامى که یگانه راه سعادت ملت است، کوشا باشند.

* پیام به انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان در اروپا، ٢۴بهمن ١٣۵۶؛ صحیفه‌ی امام، ج٣

/ 0 نظر / 16 بازدید