محتوا نداریم

ما الآن به آخر نرسیدیم.

تا حالا [جمهورى اسلامى‏] جز یک الفاظى بیشتر نبوده.

البته کارهایى کرده‏اند اما آنى که ما مى‏خواهیم تا حالا نشده است.

یک رأیى دادیم به جمهورى اسلامى.

آن رژیم رفت و یک رژیم دیگرى است لکن باید همه چیز اسلامى بشود.

آن روزى ما به آخر مقصد رسیدیم که همه چیزمان اسلامى باشد.

بازار یک بازار اسلامى باشد. بازارى که یک متاعى را یک تومان مى‏خرد و سى تومان به این فقرا و ضعفا مى‏دهد این بازار اسلامى نیست. بازارى که قاچاق وارد مى‏کند و به قیمت‌هاى گزاف مى‌دهد و اقتصاد اسلام را مى‏خواهد به هم بزند این اسلامى نیست؛ این بازار اسلامى نیست.

اینها باید اسلامى بشود؛ خودشان اسلامى‏اش کنند.

بازارى که به فکر ضعفا و فقرا نباشد، بازارى که پهلویش ضعیف باشد و به فکر نباشد، این بازار اسلامى نیست.

ملتى که اینجا قصرهاى روى هم روى هم درست کنند، و آنجا زاغه نشین‌ها باشند شما همه زاغه نشین را دیدید چه طورند؛ لابد شماها دیدید، من هم صورتش را دیدم. یک مملکتى که زاغه نشین‌ها آنطور باشند و مردم به فکر این‌ها نباشد، این مملکت، مملکت اسلامى نیست.

این صورت است، محتوا ندارد ..

* امام خمینی (ره) صحیفه امام، ج‏8، ص 14

/ 2 نظر / 18 بازدید
آزاد

رنگی کنار شب بی حرف مرده است. مرغی سیاه آمده از راههای دور می خواند از بلندی بام شب شکست. سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بی باک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. مرغ سیاه آمده از راههای دور بنشسته روی بام بلند شب شکست چون سنگ ، بی تکان. لغزانده چشم را بر شکل های درهم پندارش. خوابی شگفت می دهد آزارش: گل های رنگ سر زده از خاک های شب. در جاده های عطر پای نسیم مانده ز رفتار. هر دم پی فریبی ، این مرغ غم پرست نقشی کشد به یاری منقار. بندی گسسته است. خوابی شکسته است. رویای سرزمین افسانه شکفتن گل های رنگ را از یاد برده است. بی حرف باید از خم این ره عبور کرد: رنگی کنار این شب بی مرز مرده است. چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

محمد نمازی

سلام لطفا تاریخ بیانات و فرمایشات را هم ذکر کنید. فکر می کنم این بیان حضرت امام قبل از انقلاب است. گرچی بعضی از مسایل ثابت هستند اما برخی دیگر تغییر می کنند