برترین الگو

امیرالمومنین علیه السلام، دو دسته ویژگی دارند. یک دسته خصوصیات معنوی و ملکوتی ایشان؛ که حتی فهمیدن آنها برای ما ممکن نیست، چه رسد به نزدیک شدن به آنها. دسته دوم خصوصیاتی که ایشان را به عنوان الگو برای همه انسان  ها و نه فقط شیعیان و مسلمانان، مطرح می کند. این خصوصیات شاخص هستند. ما که پرچمی علوی بلند کرده ایم، باید حکومت و رفتار شخصی مان در جهت این شاخص ها باشد. گرچه فاصله ها زیاد است، اما جهتگیری باید به سوی این شاخص ها باشد.

یکی از خصوصیات ایشان، انجام جهاد در راه خدا به صورت شایسته است. این جهاد بر دوش ما هم هست. جهاد علمى، جهاد عملى، جهاد در دوران جنگ، جهاد در دوران صلح، جهاد با نفس، جهاد با دشمن بیرونى، جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد با زبان. امت اسلامى به خاطر فراموش کردنِ مجاهدت در راه خدا به وضعیت اسفبارِ امروز رسیده است.

حکومت امیرالمومنین(علیه السلام) هم شاخص هایی دارد. اگر حکومت ما این شاخص ها را نداشته باشد، پیرو حکومت علوی نیست.

برخی از شاخص های حکومت علوی اینها هستند:
اوّل، پایبندىِ کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه دین الهى.این مادرِ همه خصوصیّات دیگرِ زندگى امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین است. عدالت او هم ناشى از این است. مردم‏سالارى و رعایت مردم در زندگى امیرالمؤمنین هم مربوط به همین است.

ادامه دارد...

برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در سالروز میلاد امیرالمومنین علیه السلام در سال های 81 و 85

/ 1 نظر / 5 بازدید
حیات باطنی

"و خود حضرت امير -سلام اللَّه عليه- قيام كردند بر ضد معاويه؛ در صورتى كه معاويه هم تشبث به اسلام داشت و كارهاى اسلامى را مى‏كرد و شايد اعتقادات اسلامى هم داشته است، شايد؛ شايد هم نداشته. مع ذلك حتى آنهايى كه حضرت امير را به خيال خودشان نصيحت مى‏كردند كه شما يك مدتى معاويه را بگذاريد در حكومت شامات باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوى شد آن وقت او را رد بكنيد، به هيچ يك از اين حرفها اعتنا نكردند و حجتشان هم اين بود كه يك نفر آدمى كه برخلاف موازين الهى رفتار مى‏كند و ظلم را در بلاد راه مى‏اندازد، من حتى براى يك آن هم نمى‏توانم او را حاكم قرار بدهم. بلكه اگر حاكمش قرار مى‏دادند اين حجت مى‏شد بر اينكه نه، مى‏شود كه يك فاسقى هم از طرف ولى امر حاكم باشد. و حضرت امير مضايقه كرده از اينكه حتى اگر مصالحى هم آن وقت- مثلًا- بود كه اگر پاى ايشان محكم مى‏شد ممكن بود مثلًا معاويه را كنار بزنند، مع ذلك به خودشان اجازه نمى‏دادند كه معاويه را حتى يك روز در سلطنت خودش باقى بگذارند. و اين حجتى است بر ما..." امام خمینی (ره) - صحيفه امام، ج‏5، ص: 30