بزرگترین وظیفه‌ی امروز ما

رجعت به مبانی اعتقادی اسلام
بزرگ‌ترین وظیفه‌ای است که اکنون بر گردن ماست
و این رجعت مستمر، همه‌ی حیات ما را رفته رفته دگرگون خواهد ساخت
و بدان معنا و مفهوم دیگری خواهد بخشید.

*برگرفته از سید مرتضی آوینی

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمدرضا مهدی

با سلام. بزرگترین وظیفه ی امروز ما اسلام خدائی ( جهان وطنی) !!! تنها ديدگاه جهاني براي آينده اسلام است. دين, صلح و دوستي. ولي سوال اينست کدام اسلام؟ اسلام خدائي (جهان وطني) يا اسلام عربی (قومي گرائي و ملي گرائي) سوره ال عمران آيه 19 دين نزد خدا اسلام است… سوره ال عمران آيه 85 کسي که جز اسلام را بعنوان دين بپذيرد از او پذيرفته نمي شود. پس مي بينيم دين نزد تمام پيام آوران اسلام بوده و حضرت محمد(ص) اولين عربي است که به اسلام ايمان مي آورد. انعام آيه 14 و 163 الزمر آيه 11-12 در رابطه با اسلام کلمه اسلام از شهر اورشليم گرفته شده (Urshalem). در زمان حضرت ابراهيم سفر پيدايش باب 14 آيه 18ملک صديق و ملک ساليم نان و شراب بيرون آورد و او کاهن خداي تعالي بود. سور انعام 127- آنانراست خانه سلام (دارالسلام )نزد پرورگار خویش و اوست دوست ایشان بدانچه بودند میکردند. یونس25 25- و خدا میخواند به سوی خانه سلام ( اورشلیم) و هدایت کند هرکه را خواهد به سوی راهی راست. کلمه اسلام در زبان عبري به معني صلح (Peace) مي باشد و آن تائيد مي شود با عبرائيان باب 7 آيه 2 خلاصه ای از سایت www.salamtwo.com تشکر: م-مهدی