با ولیعصر(عجل الله تعالى‏ فرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشوید

دعا کنید،

نافله بخوانید،

توجه پیدا کنید،

متذکر باشید؛ در شبانه‏ روز،

یک ساعت را براى خودتان و خداى خودتان قرار بدهید؛

از کارها و اشتغالات گوناگون، خودتان را بیرون بکشید؛

با خدا و با اولیاى خدا و با ولىّ‏ عصر(عجل ‏اللَّه‏ تعالى ‏فرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشوید؛

با قرآن مأنوس باشید و در آن تدبر بکنید.

مقام معظم رهبری 23/05/1370

/ 1 نظر / 18 بازدید
نوشک

متشکر بابت یادآوری